تاریخچه 

اعزام کارشناسان گروه رسوب شناسی به کشور سریلانکا (1367)

مسئولیت منابع غیرزنده و معدنی شورای عالی اقیانوس شناسی به سازمان محول گردید(1370)

گروه رسوب شناسی و دیرینه شناسی دریایی نقشه رسوب شناسی و ژئوشیمی بندر انزلی(1372)

تشکیل کمیته منابع غیرزنده و معدنی شورای عالی اقیانوس شناسی(1377)

 تأسیس مدیریت زمین شناسی دریایی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(1379)

 اهداف

مطالعه سیستماتیک پهنه های آبی با اولویت مناطق کم عمق

شناخت عوامل تأثیرگذار

شناخت مناطق تأثیرپذیر در سواحل

زمینه های فعالیت (وظایف)

 

-          رسوب شناسی رسوبات نرم

-          ژئوشیمی و شیمی آب

-          ژئوفیزیک دریایی

-          مهندسی و ریخت شناسی سواحل