همکاری با مراکز معتبر داخلی و خارجی:

·          

o           همکاری با مرکز اقیانوس شناسی هند

o            همکاری در پروژه IGCP481 وابسته به یونسکو در خصوص نوسان سطح آب دریای خزر

o             همکاری با آکادمی علوم زمین کشور ارمنستان در خصوص انجام مطالعات زمین شناسی دریاچه سوان ارمنستان

o            همکاری با مرکز اقیانوس شناسی کشور اکوادور جهت انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک دریایی در اقیانوس آرام در محدوده آبهای کشور اکوادور

o              تفاهم نامه با دانشگاه هامبورگ آلمان

o             تفاهم نامه مشترک با انستیتو اکولوژی و پالئواکولوژی وابسته به دانشگاه مارسی فرانسه

o               همکاری مشترک با برخی ارگانهای داخلی ازقبیل پژوهشکده اکولوژی دریای عمان و خلیج فارس

o                همکاری در پروژه مانیتورینگ سواحل جنوبی کشور با سازمان بنادر و کشتیرانی کشور

o            همکاری با شورایعالی اقیانوس شناسی و کمیته ملی اقیانوس شناسی

o                همکاری با پایگاه داده های علوم زمین جهت جمع آوری مقالات لاتین و فارسی و ورود اطلاعات بر روی سایت

o              همکاری با سایر ارگانهای دریایی و دانشگاهها