اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : خلیل
نام خانوادگی : بهار فیروز
سمت : مدیر زمین شناسی دریایی
شماره تماس : 66070531
شماره همراه : 09123304100
پست الکترونیکی : baharfirozi@gmail.com
آدرس وب سایت : http://marine.gsi.ir
آدرس : تهران، میدان آزادی، بلوار معراج - بعداز سازمان نقشه برداری کشور - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور